O nás

Firma Gregor Hudák – Goraľ , so sídlom v Novej Ľubovni vznikla dňa 28.01.1992 na základe ohlásenia na Obvodnom úrade v Starej Ľubovni, č.j 0-20/92. Jedná sa o Fyzickú osobu so 100% slovenskou súkromnou majetkovou účasťou. Podnik je ekonomický nezávislý. Ma sídlo na území Slovenskej republiky v Novej Ľubovni č.638 a je to teda firma rodinného typu. Táto firma začala pôsobiť prostredníctvom získaných úverových zdrojov vo výške 2,2 mil. Sk. Úverove zdroje slúžili na nákup prvotných pekárenských technológií.

Doterajšia činnosť firmy spadá do odvetvia potravinárskej výroby zatriedenie podľa OKEČ: 158100 – výroba pekárenských výrobkov.

Hlavný predmet podnikateľakej činnosti predstavuje predstavuje výroba pekárenských výrobkov – široký sortiment chleba a pečiva. V rokoch 2010-2012 prešla firma rozsiahlou rekonštrukciou. V rámci tejto rekonštrukcie bola rekonštrukcie bola zrealizovaná prístavba pekárne o 3 silá s objemom 12 m³ na skladovanie voľne loženej múky a bola realizovaná rozsiahla nadstavba nad pekárňou, kde boli vytvorené ďalšie výrobné priestory, ktoré sa využívajú na výrobu cestovín.

Po kolaudácii v septembri v roku 2012 bola oficiálne zahájená výroba cestovín vaječných a bezvaječných. Pre posilnenie odbytu vyššie uvedených potravinárskych produktov má táto prevádzka svoje vlastne predajne potravín, kde sa tieto výrobky predávajú, testuje ich kvalita ale tiež sa ponúkajú na predaj nové výrobky.

Vo všetkých podnikových predajniach pekárne GORAĽ môžete realizovať nákupy za strávne lístky LECHEQUE DEJEVNER (jedálny kupón).

V zmysle Nariadenia vlády SR č.360/2011 – predaj z dvora ponúkame na predaj netriedené domáce vajíčka vo všetkých predajniach pekárne GORAĽ.

Pozývame Vás do naších predajní, kde ste stále vítaní.